139509261022253359464844

فاجعه، مزخرف، پوپولیستی؛ همه اظهارات آخوندی درباره مسکن مهر

تحویل حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در عرض سه سال و نیم نشان از پیشرفت نیم درصدی ماهانه طرح مسکن مهر در دولت یازدهم می‌دهد؛ طرحی که چشم میلیون‌ها ایرانی سال هاست به آن دوخته شده و آخرین روزنه امید برای خانه دار شدن آنهاست.

1424

مسکن ؛ از خانه‌های خالی تا افزایش اجاره بها

با اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال‌۹۵ مشخص شد که  تعداد واحدهای مسکونی  خالی از سکنه از یک‌میلیون و ۶۶۳ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۹۵ رسیده است که این آمار نشان می‌دهد طی ۵ سال آمار واحدهای مسکونی خالی رشدی معادل ۵/۵۵ درصد داشته […]