139509261022253359464844

فاجعه، مزخرف، پوپولیستی؛ همه اظهارات آخوندی درباره مسکن مهر

تحویل حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در عرض سه سال و نیم نشان از پیشرفت نیم درصدی ماهانه طرح مسکن مهر در دولت یازدهم می‌دهد؛ طرحی که چشم میلیون‌ها ایرانی سال هاست به آن دوخته شده و آخرین روزنه امید برای خانه دار شدن آنهاست.

089312038003.jpg

نقدی بر زمان نامناسب مالیات بر ساخت مسکن

رسیدن به این مهم (عدالت اجتماعی) با اهرم مالیات نیازمند وضع قوانین ومقرراتی است که بر بستر مواردی از قبیل شفافیت، آمار به روز و دقیق، رقابت‌پذیری، ثبات سیاسی، اتصال وارتباط وتعامل با دیگر کشورها پایه‌ریزی می‌شود تا بتواند اطمینان سرمایه‌گذار را جلب و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. با اتخاذ این راهبرد، اشتغال‌زایی و […]