139509261022253359464844

فاجعه، مزخرف، پوپولیستی؛ همه اظهارات آخوندی درباره مسکن مهر

تحویل حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در عرض سه سال و نیم نشان از پیشرفت نیم درصدی ماهانه طرح مسکن مهر در دولت یازدهم می‌دهد؛ طرحی که چشم میلیون‌ها ایرانی سال هاست به آن دوخته شده و آخرین روزنه امید برای خانه دار شدن آنهاست.

در همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران مطرح شد

نقش خاکستری دولت در پایتخت

با بررسی‌های انجام شده در هیات علمی این همایش اولین نقش غیر مثبت دولت در شهر تهران مربوط به ترددهای زائد در شهر است. از یک سو حضور دولت در شهر تهران حجم ترددهای زائد و ترافیک خودروهای شخصی را افزایش داده است؛ به‌طوری‌که از مجموع ۲۵ میلیون تردد روزانه در شهر حداقل ۳ میلیون […]

hamayesh

چهاردهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران

مسکن مهمترین نیاز بشر پس از غذا و پوشاک بوده و دارای بیشترین سهم در هزینه خانوار می باشد. براین اساس ارزیابی تحولات بخش مسکن و اطلاع از کم و کیف سیاست های آن تاثیر انکار ناپذیری برتصمیمات فعالین این بخش برجای می گذارد. از جمله عوامل تع يين كننده ميزان يكفيت زندگي افراد، تامين […]