مقداد همتی

78249-233249-1401514261

کارشناس ارشد زمین و مسکن

333008_663

پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۹۶

اما برای آنهایی که میخواهند در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند خرید خانه آماده را پیشنهاد نمیدهم!به این دلیل که معلوم نیست خانه چه زمانی گران شود و آنها بتوانند سود لازم را ببرند.
454590_145-1-150x150

سه پیشنهاد در حوزه مسکن برای اصلاح برنامه ششم توسعه

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که توسط دولت به مجلس تقدیم شد نشان می دهد که در این لایحه، سیاست های مرتبط با بخش مسکن مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین پیشنهاد می شود تا این مهم توسط نمایندگان مجلس در اصلاح و تکمیل لایحه مدنظر قرار گیرد. در این زمینه سه پیشنهاد ارائه شده می تواند راهگشا باشد.
454590_145-1-150x150

دو پیشنهاد برای بهبود سیاست دولت در بخش مسکن

اصلاح و بهبود سیاست دولت در بخش مسکن می تواند منجر به رونق غیرتورمی اقتصاد گردد. دولت و وزارت راه و شهرسازی می توانند با استفاده از بخشی از منابع بازگشتی مسکن مهر در صندوق های پس انداز خرید