۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۲۸

پرونده ویژه : نقد کامل طرح جامع مسکن + فایل

گروه سیاستگذاری زمین و مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت، نقد طرح جامع مسکن را منتشر کرد؛ در این گزارش طرح جامع مسکن با شاخصهای مختلف و در دوفصل جداگانه بررسی شده است؛ به گزارش مسکن نیوز متن طرح جامع مسکن، خلاصه نقد و متن کامل دوفصل نقد مرکز مطالعات مزبور در این پرونده آمده است

طرح جامع مسکن

گروه سیاستگذاری زمین و مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت، نقد طرح جامع مسکن را منتشر کرد؛ در این گزارش طرح جامع مسکن با شاخصهای مختلف و در دوفصل جداگانه بررسی شده است؛ به گزارش مسکن نیوز متن طرح جامع مسکن، خلاصه نقد و متن کامل دوفصل نقد مرکز مطالعات مزبور در زیر آمده است:

دانلود فایلهای طرح جامع مسکن و نقدهای آن :

      – گزارش نهايي طرح جامع مسکن(۹۴/۰۳/۱۶)

     – نقد کلی طرح جامع مسکن (خلاصه مدیریتی)

     – نقد طرح جامع مسکن (فصل اول)

     – نقد طرح جامع مسکن (فصل دوم)

     – نقد طرح جامع مسکن (فصل سوم)

خلاصه نقد طرح جامع مسکن

تدوین و بازنگری طرح جامع مسکن، از ابتدای دولت یازدهم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. علیرغم وعده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انجام این کار تا پایان سال ۹۲، تدوین طرح جامع مسکن اخیرا به مرحله نهایی رسیده و به صورت عمومی انتشار یافته است. آقای دکتر آخوندی این طرح را نقشه راه نیل به اهداف بخش مسکن تا افق ۱۴۰۵ عنوان کرده‌اند.

مطالعات بازنگری در طرح جامع مسکن حاوی نقاط قوتی است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ـ تلاش جهت ساماندهی و هم جهت ساختن برنامه‌های بخش مسکن

ـ توجه به ضرورت مدیریت یکپارچه در مناطق کلانشهری

ـ ضرورت اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها به منظور توقف تراکم فروشی

ـ توجه به مشارکت دولت با بخش خصوصی از طریق تامین زمین در جهت تامین مسکن محرومان

ـ برنامه‌ریزی جهت توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان

ـ برنامه ریزی جهت استقرار حساب امانی برای پیش فروش مسکن

در کنار موارد فوق، این طرح دارای برخی نقاط ضعف در سطح رویکردهای کلان و نیز برنامه‌های موردی می‌باشد. نظر به اهمیت این طرح در ترسیم وضعیت بخش مسکن طی سال‌های آتی، در ادامه به نقد موارد چالش برانگیز در این طرح می‌پردازیم.

۱ـ هدف گذاری کلان طرح جامع مسکن

در طرح جامع مسکن، بر اساس برآورد نیاز کشور به مسکن تا سال ۱۴۰۵، میزان تولید مسکن تا این سال هدف‌گذاری شده است. سپس برنامه‌های طرح جامع مسکن بر مبنای این هدف‌گذاری تعریف شده اند. در این مورد ذکر چند نکته ضروری می‌باشد:

الف ـ کم برآورد کردن نیاز کشور به مسکن: در طرح، نیاز کشور به تولید مسکن تا افق ۱۴۰۵، مجموعا ۱۲٫۳ میلیون واحد مسکونی برآورد شده است (طرح جامع مسکن، خلاصه سند تلفیق، ص ۱۱). حال آنکه برآوردهای کارشناسی نشان دهنده نیاز به تولید ۲۱ میلیون واحد مسکونی تا افق مذکور می‌باشد. عمده این اختلاف برآورد، ناشی از فرض طرح جامع مسکن در خصوص کاهش رشد تشکیل خانواده طی سال‌های آتی است (پیوست ۱، بخش ۳ـ۱).

ب ـ پایین تر بودن هدف‌گذاری‌ طرح، از وضع موجود تولید: هدف‌گذاری طرح جامع مسکن برای تولید مسکن تا سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰ درصد از وضع فعلی تولید پایین‌تر است. در طرح جامع مسکن، افزایش سالانه ۵۴۰ هزار واحد به موجودی مسکن کشور، به عنوان یکی از اهداف اصلی ذکر شده است (طرح جامع مسکن، خلاصه سند تلفیق، ص۱۱). حال آنکه طی سال های ۸۵ تا ۹۰، سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن اضافه شده است. به نظر می‌رسد در صورتی که هدف گذاری طرح، پایین تر از وضعیت موجود باشد، اصل برنامه‌ریزی و طرح ریزی زیر سوال خواهد بود (پیوست ۱، بخش ۳ـ۲).

ج ـ عدم تطابق برنامه‌های عملیاتی با نیاز برآورد شده: علیرغم اینکه برآورد نیاز کشور به مسکن در طرح جامع مسکن پایین تر از واقعیت است، اما هدف‌گذاری طرح برای تولید مسکن حتی همین نیاز برآورد شده را نیز پوشش نمی‌دهد. به عنوان مثال در بخش مسکن کم درآمدها، طرح جامع مسکن تصریح می‌کند که ۲٫۵ میلیون خانوار شهری کم درآمد مستاجر وجود دارد که از لحاظ تامین مسکن دچار مشکل جدی هستند (طرح جامع مسکن، خلاصه سند تلفیق، ص۱۴). اما در بخش برنامه‌های عملیاتی، تنها تامین سالانه حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی (اعم از ملکی و اجاره‌ای) برای این اقشار پیش بینی شده است (پیوست ۱، بخش ۳ـ۳). بدین ترتیب تامین مسکن خانوارهای زیر خط فقر مسکن که در حال حاضر وجود دارند ۲۵ سال زمان خواهد برد. این در حالی است که بر اساس همین طرح، سالانه ۶۴ هزار خانوار بر تعداد خانوارهای کم درآمد نیازمند حمایت بخش عمومی افزوده می‌شود (طرح جامع مسکن، خلاصه سند تلفیق، ص۱۴).

در مجموع می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که نوعی عدم تحرک نهادینه شده بر طرح جامع مسکن حاکم است.

۲ـ نگاه حاکم بر طرح جامع مسکن

الف ـ وظیفه اولیه دولت در تامین مسکن: جلوگیری از محرومیت خانوار، نه پرداخت اعانه به خانوارهای محروم: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. در زمینه تامین نیاز مصرفی خانوارها به مسکن دو راهبرد کلی وجود دارد. راهبرد اول معطوف به توانمندسازی پایدار خانوارها در تامین مسکن متناسب با نیاز خود است. این راهبرد مبتنی بر تنظیم بازار، کنترل سوداگری در بخش مسکن از طریق ابزارهای مالیاتی و کاهش هزینه تمام شده مسکن برای خانوارهای محروم از طریق تامین زمین، پرداخت تسهیلات ساخت و تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی در ساخت مسکن است. اما در راهبرد دوم تحولات بخش مسکن  به مکانیسم بازار سپرده می‌شود که بر اثر پدیده شکست بازار بسیاری از اقشار از تامین نیاز مصرفی خود به مسکن باز خواهند ماند. سپس دولت تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های حمایتی، بخشی از  نیاز مسکن اقشار آسیب دیده از تحولات بازار را تامین نماید.

برنامه‌های طرح جامع مسکن در بخش مسکن کم درآمدها بیشتر از راهبرد دوم تبعیت می‌کند. در این طرح، برنامه‌های تامین مسکن کم درآمدها اکثرا مبتنی بر توزیع کمک هزینه اجاره یا خرید مسکن و تامین مسکن اجاره‌ای ارزان قیمت دولتی برای آنان است. اما ضرورت کنترل سوداگری در بازار مسکن و کاهش هزینه تمام شده مسکن برای نیاز مصرفی، کاملا مغفول مانده است.

ب ـ انحراف منابع از گروه‌های کم درآمد به سمت بانک‌ها، مالکان و سوداگران مسکن:  بسیاری از برنامه‌های طرح جامع مسکن اگرچه با هدف حمایت از تامین مسکن اقشار ضعیف و متوسط طراحی شده‌اند، اما در نبود ابزارهای کنترل سوداگری در بازار مسکن، منفعت این حمایت‌ها در عمل نصیب مالکان و سازندگان مسکن می‌شود. یکی از برنامه‌های اصلی طرح جامع مسکن، پرداخت تسهیلات خرید یا اجاره مسکن است که برای اقشار کم درآمد، یارانه سود این تسهیلات از سوی دولت پرداخت شود (طرح جامع مسکن، خلاصه سند تلفیق، صص ۴۳و۴۴). تئوری و نیز تجربه نشان می‌دهد چنانچه همزمان با این سیاست، عرضه مسکن تقویت نشود و نیز از طریق ابزارهای مالیاتی تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن مورد کنترل قرار نگیرد، این تسهیلات منجر به جهش قیمت مسکن می‌شود. در این حالت اگرچه تسهیلات به گروه‌های کم درآمد پرداخت شده اما منفعت آن نصیب مالکان، سازندگان و سوداگران مسکن می‌شود. حال آنکه در سایه افزایش قیمت مسکن به موازات افزایش تسهیلات، قدرت خرید گروه های هدف چندان بهبودی نمی‌یابد (توضیح بیشتر در پیوست ۱، بخش ۴ـ۳).

ج ـ بخش مسکن، یک محرک پیشران، نه یک متغیر وابسته در اقتصاد: مولفه‌ها و نهاده‌های تولید مسکن در ایران تا حد زیادی درون‌زا بوده و با جهت دهی جریان نقدینگی به سمت تولید مسکن، می‌توان تمام نهاده‌های لازم برای این بخش را تامین نمود. از آنجا که یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، درون‌زا بودن اقتصاد است، بخش مسکن به عنوان یک حوزه درون‌زا می‌تواند در شرایط فشارهای خارجی، پیشران و محرک اقتصاد ملی باشد و به عنوان نقطه اتکای اقتصاد کشور جهت خروج از رکود مورد توجه قرار گیرد. اما در طرح جامع مسکن به جای استفاده از این مزیت، رونق بخش مسکن، وابسته به کاهش یا عدم کاهش تحریمها فرض شده است، که در این باره در بخش‌های آتی توضیح داده خواهد شد (طرح جامع مسکن، خلاصه سند تلفیق، ص ۱۰).

همچنین در این طرح تولید مسکن، وابسته به کل سرمایه گذاری در کشور در نظر گرفته شده که خود تابع رشد اقتصادی کشور است (طرح جامع مسکن، خلاصه سند تلفیق، صص ۱۰و۱۱). رشد اقتصادی کشور نیز تابع رفع یا عدم رفع [اثر] تحریم‌ها ذکر شده است. حال آنکه در صورت نگرش صحیح به بخش مسکن، این معادله می‌تواند معکوس باشد. (شکل ۱).

شکل ۱-  دو نوع نگاه به بخش مسکن

jadval1

۳ـ میزان تطابق طرح جامع مسکن با سیاست‌های کلی نظام

۳ـ۱ـ عدم تطابق طرح جامع مسکن با سیاست‌های جمعیتی نظام

الف ـ پیش بینی کاهش رشد تشکیل خانوار

سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت بر رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی تاکید دارد. اما در طرح جامع مسکن، نرخ رشد تشکیل خانواده برای سال‌های آتی کاهشی در نظر گرفته شده است (طرح جامع مسکن، خلاصه سند تلفیق، جدول ۹؛ و مقایسه با وضعیت موجود). بر این مبنا نیاز مسکن کشور نامتناسب با سیاست‌های جمعیتی کشور، هدف‌گذاری شده است (توضیح بیشتر در پیوست ۱، بخش ۱ـ۳ـ۱).

ب ـ تاکید بر سیاست کوچک سازی مسکن

سیاست‌های کلی جمعیت بر “افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی” و “تسهیل و ترویج افزایش فرزند” تاکید دارد. برای اجرایی شدن این سیاست‌ها، ضروری است واحدهای مسکونی بزرگتری در اختیار خانوارها باشد. حال آنکه یکی از سیاست‌های اصلی طرح جامع مسکن، کوچک سازی مسکن می‌باشد. به طوری که در این طرح کاهش متوسط مساحت خالص واحدهای تازه ساز به عنوان یکی از اصول اساسی در نظر گرفته شده است (طرح جامع مسکن، خلاصه سند تلفیق، صص ۱۱و۱۲) (توضیح بیشتر در پیوست ۱، بخش ۱ـ۳ـ۲ و بخش ۴ـ۱).

۳ـ۲ـ عدم تطابق طرح جامع مسکن با اصول اقتصاد مقاومتی

الف ـ منوط شدن برنامه‌های طرح جامع مسکن به رفع تحریم‌های اقتصادی

در این زمینه طرح جامع مسکن چند سناریو شامل ادامه تحریم‌ها و نیز رفع تحریم‌ها را بررسی کرده است. در ادامه، برنامه‌های طرح جامع بر اساس فرض رفع تحریم‌ها تدوین شده بود. پس از تذکر کارشناسان مبنی بر تناقض این رویکرد با اصول اقتصاد مقاومتی، در ویرایش جدید طرح، صرفا عبارت رفع تحریم‌ها حذف و به جای آن از عبارت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استفاده شده است؛ اما جداول، اعداد و ارقام که محتوای کار را تشکیل می‌دهند، بدون تغییر باقی مانده است.

جدول ۱- مقایسه بخش چشم انداز اقتصاد کشور در نسخه اولیه و نسخه نهایی طرح

jadval2

ب ـ تاکید بر مسکن اجاره‌ای به جای مسکن ملکی

همچنین در طرح جامع مسکن، توجه به مسکن اجاره‌ای به بهای مغفول ماندن مسکن ملکی بوده است. در این طرح، تبدیل استیجار به یکی از ابزارهای اصلی تامین مسکن کم درآمدها، به عنوان یکی از راهکارهای اصلی تامین مسکن کم درآمدها عنوان شده است (طرح جامع مسکن، خلاصه سند تلفیق، ص۱۵). حال آنکه تامین مسکن اجاره‌ای برای محرومان، بار هزینه‌ای دائمی بر دولت تحمیل می‌نماید. به علت سنگین بودن هزینه‌های اجرای طرح، پس از چندی این حمایت‌ها قطع شده و خانوارهای نیازمند مجددا به وضعیت قبلی خود سقوط خواهند کرد. کما اینکه کمک هزینه اجاره پیش بینی شده در طرح جامع مسکن، عمدتا یک ساله هستند که منجر به حل مساله مسکن نیازمندان نخواهد شد (توضیح بیشتر در پیوست ۱، بخش ۴ـ۲). اما تامین مسکن ملکی هم راستا با اصول اقتصاد مقاومتی، موجب توانمند سازی همیشگی خانوار و مقاوم سازی خانوارها در برابر تکانه‌های اقتصادی خواهد شد. این مهم از طریق کاهش هزینه مسکن به کمک سیاست‌هایی همچون تامین زمین، پرداخت تسهیلات ساخت و تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی در ساخت مسکن، برای خانوارهای محروم قابل تحقق خواهد بود.

۴ـ برنامه‌های پیش بینی شده در طرح جامع مسکن

بر مبنای آنچه گفته شد، برنامه‌های پیشنهادی طرح جامع مسکن را می‌توان در چند دسته ارزش گذاری نمود:

برخی از برنامه‌های پیشنهادی برای بخش مسکن، مفید و ضروی هستند. نظیر استقرار حساب امانی برای پیش فروش مسکن، توجه به ضرورت مدیریت یکپارچه در مناطق کلانشهری، ضرورت اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها به منظور توقف تراکم فروشی، توجه به مشارکت دولت با بخش خصوصی از طریق تامین زمین در جهت تامین مسکن محرومان، برنامه‌ریزی جهت توسعه صندوق‌های زمین و ساختمان. البته برخی از این برنامه‌ها در طرح جامع مسکن صرفا به صورت کلی و مبهم بیان شده و فاقد جزئیات هستند یا ابعاد تعریف شده برای آنها بسیار کوچک و غیر موثر است.

برخی دیگر از برنامه‌های پیشنهادی در شرایط بخش مسکن در ایران، غیر قابل پیاده سازی بوده و یا مخرب خواهند بود. نظیر توسعه بازار رهن ثانویه، کوچک سازی مسکن و توسعه استیجار.

برخی از برنامه‌های پیشنهادی نیز در قیاس با ابعاد و اثرگذاری آنها، بار مالی سنگینی را برای سالیان متمادی بر دولت تحمیل می‌کند. حال آنکه در مورد میزان اثرگذاری برخی از این تسهیلات ابهام جدی وجود دارد (توضیح بیشتر در پیوست۱، بخش ۵) .  به عنوان مثال، صرفا پرداخت یارانه سود تسهیلات پیش بینی شده در طرح جامع مسکن از سوی دولت، نیازمند اختصاص سالانه ۱۳ هزار میلیارد تومان (از سال دهم به بعد) می‌باشد.

نهایتا برخی از برنامه‌های ضروری برای بخش مسکن در این طرح مغفول مانده است. در راس این موارد برنامه های کنترل سوداگری در بازار مسکن نظیر پیشنهاد نظام مالیاتی زمین و مسکن می‌باشد؛ مساله‌ای که منجر به سودآوری کلان سوداگران بخش مسکن به بهای دور ماندن خانوارهای کم درآمد از تامین نیاز مصرفی خود به مسکن خواهد شد.

نقدهای وارد بر برنامه‌های پیشنهادی در طرح جامع مسکن را می‌توان در محورهای ذیل دسته بندی نمود:

ـ پیش بینی منابع مالی ناپایدار و نامطمئن برای اجرای برنامه‌ها

ـ تعدد و عدم انسجام برنامه‌ها

ـ عدم هدف گذاری شفاف و فقدان شاخص‌های اثربخشی

ـ کوچک بودن ابعاد برنامه‌ها در مقایسه با نیاز مسکن کشور

ـ مغفول ماندن اصل توانمندسازی در برنامه تامین مسکن کم درآمدها؛ پیشنهاد سیاست‌های ناپایدار

ـ پیشنهاد تشکیل تعداد زیادی نهاد جدید، تدوین طرح‌های پایین دستی متعدد و استقرار سامانه‌های اطلاعاتی پراکنده، به عنوان پیش نیاز اجرای طرح جامع مسکن. این امر موجب کاهش بهره وری و افزایش اصطکاک در مرحله اجرا در سطح ستادی خواهد شد.

۵ـ برآورد مالی طرح جامع مسکن

بسیاری از برنامه‌های پیشنهادی از جنس ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی، تدوین طرح‌ها، ضوابط و آیین نامه‌های متعدد و ارائه طرح‌های آموزشی است. هزینه اجرای این نوع برنامه‌ها در طرح جامع مسکن پیش بینی نشده است.

برخی دیگر از برنامه‌های پیشنهادی از جنس اعطای تسهیلات کم بهره به خانوارهای هدف و پرداخت مابه‌التفاوت سود این تسهیلات از سوی دولت است. در این مورد هر سال یارانه سود دریافت کنندگان جدید تسهیلات، بر یارانه سود دریافت کنندگان سابق که بازپرداخت اقساطشان هنوز به پایان نرسیده است، افزوده می‌شود. لذا بار مالی این برنامه‌ها برای دولت، تا سال دهم هر سال افزایشی است.

با توجه به مبهم بودن ابعاد بسیاری از برنامه‌های پیشنهادی، برآورد هزینه اجرای آنها مقدور نیست. اما هزینه اجرای آن دسته از برنامه‌ها را که جزئیاتشان در طرح جامع مسکن مشخص شده است، در جدول ذیل محاسبه کرده‌ایم.

عنوان تسهیلات

شرایط

مبلغ ماهیانه اقساط

(هزار تومان)

منابع بانکی مورد نیاز

(میلیارد تومان)

یارانه پرداختی دولت در هر فقره تسهیلات

منابع دولتی در سال اول اجرا

(میلیارد تومان)

منابع دولتی در سال دهم اجرا

(میلیارد تومان)

پرداخت تسهیلات ساخت و خرید به گروه‌های کم درآمد

سالانه ۶۰ هزار وام ۴۰ میلیون تومانی با بهره ۷ درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله

۴۴۶

سالانه

۲۴۰۰

۳۱٫۵

میلیون‌تومان

۳۲۵

۱۸۹۱

بهسازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی

سالانه ۱۰۰ هزار وام ۱۵ میلیون تومانی با بهره ۵ درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله

۱۵۹

سالانه

۱۵۰۰

۱۳٫۱

میلیون‌تومان

۲۳۱

۱۳۱۰

وام ودیعه مسکن به خانوارهای زیر پوشش نهادهای حمایتی

مجموعا ۲۰ هزار فقره وام ۱۵ میلیون تومانی با بهره ۵ درصد و بازپرداخت ۱ ساله (به واحدهای زیر ۷۵ متر مربع)

ـ

۳۰۰

۲٫۴

میلیون‌تومان

۴۸

۴۸

حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای توسط نهادهای عمومی

سالانه ۱۰ هزار واحد مسکونی با ۱۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت (متوسط متراژ ۶۵ متر مربع)

۶۶۶

سالانه

۱۰۰۰

۱۶۰

میلیون‌تومان

۱۶۰

۱۶۰۰

تسهیلات ساخت و خرید در بافت فرسوده

سالانه ۲۰۰ هزار فقره وام ۴۰ میلیون تومانی با ۹ درصد یارانه سود و بازپرداخت ۱۰ ساله

۵۷۴

سالانه

۸۰۰۰

۲۱٫۶۵

میلیون‌تومان

۷۰۲

۴۳۳۰

وام ودیعه مسکن به خانوارهای در معرض نوسازی بافت فرسوده

سالانه ۶۰ هزار  فقره وام ۱۵ میلیون تومانی با بهره ۱۰ درصد و بازپرداخت ۱ ساله

ـ

۹۰۰

۱٫۶۵

میلیون‌تومان

۹۹

۹۹

برنامه تامین مالی طرح‌های مقاوم سازی

۷۰ هزار فقره وام ۱۵ میلیون تومانی با بهره ۵ درصد

۱۵۹

سالانه

۱۰۵۰

۱۳٫۱

میلیون‌تومان

۱۶۲

۹۱۷

تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

سالانه ۲۰۰ هزار فقره وام ۱۵ میلیون تومانی با بهره ۵ درصد

۱۵۹

سالانه

۳۰۰۰

۱۳٫۱

میلیون‌تومان

۴۶۳

۲۶۱۹

ماخذ: محاسبات نگارنده

بر اساس جدول فوق، اجرای برنامه‌های مذکور در سال اول نیازمند ۲۲۰۰ میلیارد تومان منابع دولتی است. اما از سال دهم به بعد سالانه ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان منابع دولتی برای اجرای این برنامه‌ها مورد نیاز می باشد. همچنین سالانه بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع بانکی جهت پرداخت این تسهیلات مورد نیاز است. این مبلغ صرف نظر از برنامه‌هایی است که ابعاد و جزئیات آن در طرح جامع مسکن به درستی تشریح نشده است. عدم برآورد مجموع بار مالی این برنامه‌ها برای سال‌های آتی در طرح جامع مسکن، موجب شده که درک درستی از هزینه‌های افزایشی اجرای طرح جامع به دست نیاید. لذا طرح جامع مسکن در غیاب محاسبات مالی ضروری، تبدیل به مجموعه‌ای از پیشنهادات توصیفی شده است.

حال سوال این است که آیا تامین سالانه ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع دولتی برای اجرای برنامه‌های مذکور، قابل تحقق خواهد بود؟ یا اینکه با افزایش بار مالی، پس از چند سال برنامه‌ها رها خواهند شد؟ شایان ذکر است که مبالغ مذکور با فرض ثابت بودن قیمت مسکن می‌باشد. طبعا با افزایش قیمت مسکن، افزایش مبلغ تسهیلات ضروری خواهد بود و در نتیجه یارانه سود پرداختی از سوی دولت نیز افزایش می‌یابد.

[۱] – با فرض فروش اقساطی واحدهای مذکور به ساکنان طی یک دوره ۱۰ ساله

[۲] – جزئیات این برنامه در طرح جامع مسکن ذکر نشده است. محاسبات مربوطه با فرض ۱۰ ساله بودن دوره بازپرداخت اقساط صورت گرفته است.

  • لینک خبر : http://maskannews.ir/?p=1189
  • دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

    *