۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۵۵

احتکار مسکن عامل افزایش نرخ اجاره‌بها

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه احتکار مسکن در سال‌ھای گذشته به افزایش قیمت اجاره‌بھا دامن زده است، گفت: برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه باید زمینه رشد ساخت و ساز و ھمچنین عرضه مسکن‌ھای ساخته شده به بازار فراھم شود.

سید ناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه انتظار از بازار مسکن ثبات نرخ اجاره‌بھا است، اظهار داشت: رابطه میان نرخ تورم و قیمت مسکن در حال حاضر معکوس است.

وی با اشاره به قرار گرفتن در فصل نقل و انتقالات مسکن، افزود: ھر ساله در نتیجه نبود یا ضعف نظارت‌ھا افزایش نرخ اجاره‌بھا رخ می‌دھد و باید ساز و کار دقیقی در این زمینه تعیین شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس بیان داشت: تعیین سازو کار برای اجاره در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان برای انجام اقدامی عملی برای کاھش نرخ اجاره‌بھا باید تعادلی میان عرضه و تقاضا در بحث مسکن ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه ساخت و ساز می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و به کاھش نرخ اجاره‌ بھا بیانجامد، تصریح کرد: به اعتقاد کارشناسان چنانچه ساخت و ساز در کشور افزایش یابد، کاھش عرضه جبران شده و اجاره نشینی نیز تا حد امکان کمتر خواھد شد.

موسوی لارگانی با بیان اینکه طرح مسکن مھر پروژه خوبی برای کاھش نرخ‌ھا در بازار اجاره‌بھا بود، گفت: افزایش ساخت و ساز تاثیر مستقیمی بر کاھش قیمت مسکن دارد از این رو دولتمران باید طرحی مشابه مسکن مھر با رفع نواقص آن ارایه کنند تا تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بھبود وضعیت این بازار را رقم بزند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کاھش قدرت خرید مردم، اجاره نشینی بیشتر آنھا را رقم زده است و برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه باید زمینه رشد ساخت و ساز و ھمچنین عرضه مسکن‌ھای ساخته شده به بازار فراھم شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه احتکار مسکن در سال‌ھای گذشته به افزایش قیمت اجاره‌بھا دامن زده است، افزود: بھترین مولفه برای ایجاد ثبات در نرخ اجاره بھا و ھمچنین شکستن حباب قیمتی آن برخورد با خانه‌ھای خالی است.

وی با اشاره به اظھارات اخیر دولت یازدهم پیرامون کاھش نرخ تورم، بیان داشت: دولت اعلام کرده تورم کاھش یافته و تک رقمی شده، بنابراین ما در سال جاری نباید افزایش اجاره‌بھا و رھن را داشته باشیم.

موسوی لارگانی تصریح کرد: احتمال افزایش نرخ اجاره‌بھا در شرایطی است که اگر بپذیریم نرخ تورم کاھش یافته، این موضوع باید در بازار مشھود باشد، در غیر این صورت بحث تورمی اسمی بوده و در عمل نیست.

وی تاکید کرد: دولت باید با تعیین چارچوبی نرخ اجاره بھا را مشخص و با رصد و نظارت دقیق بر نحوه اعمال قیمت‌ھا از حباب قیمتی در بازار اجاره‌بھا بکاھد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه باید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و افزایش ساخت و ساز آن برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی داشته باشد، افزود: چنانچه معافیت‌ھای مختلف برای سرمایه‌گذار در بخش مسکن اعمال شود می‌توان به آینده این بازار امیدوار بود، اما با نبود این مباحث سرمایه‌گذار ترجیح می‌دھد در بانک سرمایه خود را سپرده کند./ به نقل از ایمنا

  • لینک خبر : http://maskannews.ir/?p=16483
  • دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

    *